Project Management

any job is a Meadows jobErvaart u het gemis van een ervaren Project Manager die tijdelijk of voor langere periode sturing geeft aan uw programma- en projectplan? Zijn er problemen met de aanbevelingen en plannen waar de lijnorganisatie uitvoering aan moet geven. Of moet deze business-case nog worden opgesteld en het programma- en projectplan nog worden gedefinieerd? De samenhang van organisatie en processen hierin is van essentieel belang daar steeds meer activiteiten binnen een organisatie worden uitgevoerd door projectteams met inbreng vanuit verschillende afdelingen. Hierbij staat integrale beheersing van tijd, geld en voortgang in relatie tot kwaliteit centraal en vraagt inzicht en flexibiliteit van de Project Manager. Vanuit onze expertise adviseren wij u graag!