Gedragscode

Deze Gedragscode geldt voor de interim-managers en consultants van Meadows Management & Advies én voor derden die door hen in verband met de uitvoering van hun opdracht worden ingehuurd.

Meadows Management & Advies zal;

  • Op een verantwoorde en integere manier adviezen en diensten aan opdrachtgevers leveren.
  • Geen adviezen en/of diensten leveren waarover onvoldoende kennis aanwezig is.
  • Waar mogelijk conflicterende belangen met andere opdrachtgevers zijn, dit direct melden.
  • Objectief en integer omgaan met de door of namens de opdrachtgever verstrekte informatie.
  • Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever geen informatie, resultaten of rapportages aan derden verstrekken.
  • Op geen enkele wijze gebruik maken van tijdens een eerdere opdracht opgedane kennis en verkregen informatie, indien dit de betreffende opdrachtgever schaadt.