Disclaimer

Meadows Management & Advies ( KvK Gooi- Eem- en Flevoland 59097175 ), hierna te noemen Meadows, verleent u hierbij toegang tot de website www.meadows-management.com en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Meadows behoudt zich daar het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie zoals opgenomen op deze website, is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door de veranderende aard van wet- en regelgeving en de risico’s van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie.

De op de website aangeboden informatieteksten, afbeeldingen en andere materialen kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel of ander professioneel advies. Meadows spant  zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen.

Meadows aanvaard dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er aan onze zijde sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.